Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 18 stycznia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można koszty działu projektowego traktować jako wydział pomocniczy i obciążać nimi co miesiąc usługi podstawowe?

Prowadzimy ewidencję kosztów w zespole 5 z analityką kosztów rodzajowych. Mamy wyodrębnione różne rodzaje usług, np. usługi serwisowe, usługi według otrzymanych zleceń i kontraktów. Dla celów zarządzania i oceny rentowności poszczególnych usług i zleceń przypisywane są co miesiąc koszty bezpośrednie i rozliczane płace według roboczogodzin oraz wyodrębnione przychody. W roku 2012 został wyodrębniony nowy dział projektowy, który również miał księgowane swoje koszty bezpośrednie i swoje przychody. Ponieważ pracownicy tego działu projektują, robią oferty, analizy doboru sprzętu, projekty powykonawcze itp., nie zawsze wychodzą na plus, ponieważ często w kontraktach jest tak, że dokumentacja powykonawcza jest robiona w ramach dużego zadania "tak przy okazji" i nie ma swojej wyceny w fakturowaniu całości. Ponadto może być taki miesiąc, że projektanci kontrolują i pomagają w ofertowaniu i nadzorują np. wykonawstwo innego działu. Dlatego za rok 2012 wyszła strata w tym dziale, bo nie można było wymiernie przyporządkować kosztom konkretnej sprzedaży. Dlatego chcę od roku 2013 traktować to jako dział pomocniczy w stosunku do głównego działu usługowego i rozliczać koszty na koniec miesiąca na dział 501 lub 505 i nie przenosić na koszt własny sprzedaży usług projektowych.

Czy to będzie prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację