Czy można jedną fakturę księgować w dwóch, a nawet trzech częściach? - OpenLEX

Czy można jedną fakturę księgować w dwóch, a nawet trzech częściach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma ma zintegrowany system handlowy i system księgowy, system handlowy narzuca pewien sposób księgowania, ale nie wiem czy prawidłowy.

Firma przyjęła ewidencję towarów w cenach zakupu. Faktury zakupu towarów zawierają często, koszty zakupu, koszty pakowanie itp. Firma robi, to w ten sposób, że jedna faktura księgowana jest w dwóch, a nawet trzech częściach.

1)

osobno towar - na konto towarów i część zobowiązania na kontrahenta,

2)

osobno koszty transporty na "4" i kolejna część zobowiązania na klienta,

3)

czasami jest jeszcze trzecia część dotycząca innych kosztów i kolejne zobowiązanie wobec kontrahenta.

Tak samo w kilku częściach dana faktura wchodzi do rejestru VAT.

Osobną sytuacją jest też wyciąg bankowy.

1. Przykładowo, kontrahentowi płacimy 30.000 zł za 3 faktury. Na koncie 131 jest to odzwierciedlone:

- 10.000 zł za fakturę nr 1,

- 15.000 zł za fakturę nr 2,

- 5000 za fakturę nr 3.

2 Z kolei, jeżeli na wyciągu bankowym są płatności za fakturę zakupu i jednocześnie jest potrącana faktura korygująca to zapisy są następujące:

Przykładowo, płacimy 10.000 zł, za fakturę nr 1 o wartości 15.000 zł, z której potrącamy fakturę korygującą o wartości 5000 zł. Zapisy są następujące:

Wn konto 202 Rozrachunki z dostawcami krajowymi niepowiązanymi - 15.000 zł

Ma konto 131 Bieżący rachunek bankowy - 15.000 zł

Wn konto 131 Bieżący rachunek bankowy - 5000 zł

Ma konto 202 Rozrachunki z dostawcami krajowymi niepowiązanymi - 5000 zł

Czy takie sposoby księgowania są zgodne z ustawą o rachunkowości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?