Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rodzina miała przyznany zasiłek rodzinny od 01.11.2017 roku do 31.10.2018 roku. W listopadzie 2017 roku dziecko uzyskało orzeczenie o niepełnosprawności i na wniosek matki przyznano drugą decyzją dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka. W lutym 2018 roku zmieniła się sytuacja dochodowa rodziny - matka podjęła zatrudnienie i po dostarczeniu zaświadczenia za marzec 2018 r. okazało się, że przekroczone został kryterium dochodowe i należy dokonać zmiany od kwietnia 2018 roku - zastosować "złotówkę za złotówkę".

Jak technicznie wybrnąć z tej sytuacji - istnieją dwie decyzje przyznające rodzinie świadczenia (zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji)?

Jak przeprowadzić postępowanie, aby prawidłowo dokonać zmiany tych decyzji?

Czy możliwe jest jedną decyzją zmienić obie decyzję przyznające, ponieważ dokonując przeliczenia w ramach mechanizmu "złotówka za złotówkę" poszczególnych decyzji, rodzina nie kwalifikowałaby się do zasiłku rodzinnego?

Tylko łącznie zasiłki przyznane jedną decyzją i dodatek z tytułu rehabilitacji z drugiej decyzji, w różnicy z kwotą przekroczenia, kwalifikuje do dalszego pobierania tego zasiłku w mechanizmie zł za zł.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?