Czy można inwestycję uznać za cel publiczny, jeżeli tylko teren, na którym zlokalizowany jest przedmiotowy budynek, został wpisany do rejestru zabytków?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 4 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do organu administracji architektoniczno-budowlanej wpłynął wniosek o wydanie pozwolenia na rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku usługowego zlokalizowanego na terenie działek stanowiących część parku podworskiego objętego ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków.

Czy organ zgodnie z zapisami art. 6 pkt 5 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami – dalej u.g.n. powinien prowadzić postępowania jak dla inwestycji celu publicznego?

Czy można tą inwestycję uznać za cel publiczny, jeżeli tylko teren, na którym zlokalizowany jest przedmiotowy budynek, został wpisany do rejestru zabytków?

Ponadto dla przedmiotowej inwestycji została wydana decyzja o warunkach zabudowy, a nie celu publicznego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX