Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 11 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgłosiła się kobieta, dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dziecko ma rozpoznaną padaczkę oraz autyzm. Dołączyła zaświadczenie od neurologa i psychiatry o potrzebie: zajęć neurologopedycznych, zajęć z psychologiem, rehabilitacji.

Dziecko nie uczęszcza do przedszkola (ma 5 lat) i najprawdopodobniej zostanie odroczone. NFZ nie zapewnia tylu godzin zajęć, ile wnioskował lekarz. Ponadto kobieta nie jest mobilna, a dojazd do placówek jest utrudniony (mieszka na wsi, brak dobrej komunikacji).

W związku z powyższym złożyła podanie o SUO.

1. Kiedy SUO jest specjalistyczne zwykłe, a kiedy psychiatryczne?

2. Czy można dziecku z autyzmem przyznać zajęcia z neurologopedii, w ramach SUO dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi?

3. Czy można dziecku z autyzmem przyznać zajęcia z rehabilitacji, w ramach SUO dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi?

4. Czy osoba realizująca, np. zajęcia z neurologopedii, rehabilitacji dla dziecka z autyzmem powinna mieć wykształcenie zgodne z § 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym półroczny staż w wymienionych w rozporządzeniu jednostkach?

5. Jakich dokumentów jeszcze wymagać od wnioskodawcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?