Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 3 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2015 r.

PYTANIE

Do OPS w gminie X wpłynął wniosek o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów wyżywienia i pobytu w Stowarzyszeniu MONAR dla Samotnych Matek z Dziećmi MARKOT. Ostatnie miejsce zameldowania klientki jest w gminie X. Ponadto Klientka zwróciła się o pomoc finansową na zakup środków czystości i obuwia wiosennego. Ośrodek przyznał zasiłek celowy na zakup środków czystości i obuwia oraz zasiłek celowy na zakup żywności, ponadto pracownik socjalny ośrodka skontaktował się z matką klientki, która złożyła oświadczenie, że przyjmie córkę do swojego domu, a także stwierdziła, że ma z córką kontakt telefoniczny, a córka po otrzymaniu zasiłku wróci do domu. W 2010 r. klientka opuściła dom rodzinny i przebywała w różnych ośrodkach wsparcia. Ośrodek pokrywał koszty pobytu, a także udzielane były zasiłki okresowe i celowe. W czerwcu br. została wydana decyzja odmowna na pobyt w Stowarzyszeniu MONAR dla Samotnych Matek z Dziećmi MARKOT, na podstawie oświadczenia matki, że klientka ma możliwość powrotu do domu rodzinnego, a także art. 4 u.p.s. - klientka nie współdziała w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej. Ponadto został złożony ponownie w czerwcu br. wniosek o pokrycie kosztów ośrodka i wyżywienia, a także udzielenia zasiłku okresowego, i celowego na zaspokojenie potrzeb których nie zaspokaja placówka, tj.: zakup bielizny osobistej, obuwia, środków czystości.

Czy można wydać ponownie decyzję odmowną dot. odpłatności za pobyt klientki w Stowarzyszeniu MONAR dla Samotnych Matek z Dziećmi MARKOT, gdyż w dalszym ciągu nic nie stoi na przeszkodzie by klientka powróciła do domu rodzinnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?