Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w sytuacji, gdy z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej odnośnie zdarzenia przyszłego wystąpiła już jedna ze stron planowanej umowy kupna sprzedaży nieruchomości, będą mogły wystąpić później obie strony tej transakcji z tzw. wnioskiem wspólnym (t.j. w trybie art. 14r o.p.), przy założeniu, że zainteresowani wskażą we wniosku wspólnym jako podmiot, który jest stroną postępowania w sprawie interpretacji tę drugą stronę transakcji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?