Czy można doręczyć upomnienie na podstawie art. 15 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jednemu z udziałowców, jeśli miejsce pobytu drugiego jest nieznane?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 19 lutego 2021 r.
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2010 r.

PYTANIE

Organ prowadził postępowanie w sprawie złego stanu budynku pawilonu handlowego. Ustalono, że właścicielem budynku jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Od 2000 r. spółka zalega z opłacaniem podatku gruntowego od nieruchomości na której zlokalizowany jest budynek. Spółka nie widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kapitał udziałowy spółki wynosi 4.000 zł i od jej powstania nie został podwyższony - jest równo podzielony pomiędzy dwóch wspólników. Adres i miejsce pobytu jednego z udziałowców spółki jest znane, natomiast drugi udziałowiec prawdopodobnie przebywa stale lub czasowo zagranicą i organ nie posiada danych co do miejsca jego stałego pobytu. PINB decyzją nałożył na właściciela (na spółkę z o.o.) obowiązek zabezpieczenia przedmiotowego budynku przed dostępem osób trzecich. Termin wykonania obowiązku upłynął.

Czy inspektorat może doręczyć upomnienie na podstawie art. 15 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jednemu z udziałowców, jeśli miejsce pobytu drugiego jest nieznane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX