Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Hejnar-Zawisza Anna
Odpowiedzi udzielono: 23 października 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można jeszcze dokonać zmiany w projekcie uproszczonego planu urządzenia lasu, jeśli został już on zaopiniowany przez właściwego terytorialnie nadleśniczego i jest wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie gminy?

Uproszczony plan urządzenia lasu został wykonany na zlecenie województwa i dotyczy lasów położonych na terenie portu lotniczego.

Czy w związku z planowaną zmianą użytkowania jednej z działek leśnych (trwa procedura planistyczna, opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) można do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu już teraz wprowadzić planowane zmiany, czy dopiero po zakończeniu procedury planistycznej?

Czy zmieniony projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wymaga ponownego zaopiniowania przez nadleśniczego i ponownego wyłożenia w siedzibie gminy?

Czy aneks do uproszczonego planu urządzenia lasu może dotyczyć wyłącznie dokumentu już zatwierdzonego przez starostę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?