Czy można dokonać w jednej decyzji rozstrzygnięcia w zakresie nałożenia kar pieniężnych za brak przekazania w terminie... - OpenLEX

Czy można dokonać w jednej decyzji rozstrzygnięcia w zakresie nałożenia kar pieniężnych za brak przekazania w terminie sprawozdań za różne okresy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 8 sierpnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Racut Maciej
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2021 r.

PYTANIE

Organ musi wymierzyć podmiotowi karę pieniężną za przekazanie sprawozdania po terminie wskazanym w art. 9n ust. 2 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podmiot nie złożył kilku sprawozdań, tj. za I półrocze 2018 r., za II półrocze 2018 r. oraz za 2019 r.

Czy organ powinien prowadzić trzy osobne postępowania i wydać trzy decyzje? Czy prowadzić jedno postępowanie i zakończyć je jedną decyzją?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX