Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma kupiła za granicą po bardzo atrakcyjnych cenach środek trwały.

Czy istnieje możliwość dokonania wyceny przez rzeczoznawcę i ustalenia rzeczywistej wartości tego środka trwałego, tzn. dokonania przeszacowania i wprowadzenia do ksiąg po nowych cenach?

Z dokonania przeszacowania firma będzie ponosiła większe koszty amortyzacji.

Czy różnica przeszacowania powiększy jeden z kapitałów firmy?

Czy firma różnicę musi odprowadzić na konto pozostałych przychodów operacyjnych i z racji wzrostu przychodów odprowadzić podatek dochodowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?