Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 16 września 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można dokonać powtórnego przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu, jeśli już raz dokonano przeniesienia?

Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i po jej uprawomocnieniu złożono wniosek o przeniesienie na rzecz innego podmiotu. Wydano decyzję o przeniesieniu na rzecz innego podmiotu. Oczywiście warunki przedsięwzięcia nie zmieniły się. Następnie znowu zmienił się podmiot, który chce prowadzić przedsięwzięcie.

Czy w tej sytuacji, kiedy nic się nie zmieniło w warunkach środowiskowych, można po raz kolejny dokonać przeniesienia decyzji na kolejny podmiot?

Jak w tej sytuacji powinna wyglądać procedura?

Kto powinien wyrazić zgodę na przeniesienie decyzji - podmiot, na który wydana była pierwotna decyzja, czy podmiot na który po raz pierwszy ją przeniesiono?

Kto powinien złożyć oświadczenie o tym, że przyjmuje warunki zawarte w decyzji podlegającej przeniesieniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację