Czy można dokonać potrącenia zaległych składek ZUS z odszkodowania przysługującego pracownikowi z tytułu rozwiązania umowy o... - OpenLEX

Czy można dokonać potrącenia zaległych składek ZUS z odszkodowania przysługującego pracownikowi z tytułu rozwiązania umowy o pracę z naruszeniem prawa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba zatrudniona w oparciu o umowę zlecenia podlegała dobrowolnym składkom na ubezpieczenia społeczne bez opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe w latach 2009-2012. Wyrokiem sądu okres pracy na podstawie umowy zlecenia został potraktowany jako umowa o pracę. Sąd zasądził odszkodowanie za niezastosowanie okresu wypowiedzenia. Jednostka musi dokonać korekty dokumentów ZUS i odprowadzić zaległe składki za pracownika i pracodawcę.

Czy z zasądzonego odszkodowania można potrącić składki ZUS, które wynikają z korekty miesięcznych deklaracji w okresie 2009-2012 z powodu uznania stosunku pracy i są płacone za pracownika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX