Czy można dokonać potrącenia nadpłaconego w poprzednim terminie płatności wynagrodzenia zmarłego nauczyciela z ekwiwalentu za urlop?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W trakcie miesiąca zmarł nauczyciel. Uprawnioną osobą do wypłaty odprawy i innym praw majątkowych ze stosunku pracy po zmarłym jest mąż. Składnikami wynagrodzenia po zmarłym jest ekwiwalent za urlop i zasiłek chorobowy.

Czy można na podstawie art. 87 § 7 Kodeksu pracy dokonać potrącenia nadpłaconego w poprzednim terminie płatności wynagrodzenia zmarłego nauczyciela (z tytułu rozliczenia zwolnienia lekarskiego) z ekwiwalentu za urlop?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX