Czy można dokonać podziału geodezyjnego działki niezabudowanej, na którą została wydana decyzja wz ustalająca inwestycję polegającą na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można dokonać podziału geodezyjnego działki niezabudowanej, na którą została wydana decyzja o warunkach zabudowy ustalająca inwestycję polegającą na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego (składającego się z dwóch lokali mieszkalnych) wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych i budowie dwóch zjazdów?

Podział ma polegać na wyodrębnieniu nowych działek w zakresie budynku mieszkalnego o dwóch niezależnych, bliźniaczych modułach mieszkalnych. W decyzji o warunkach zabudowy nie ma zapisów dotyczących warunków podziału nieruchomości. Na nieruchomość nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Na nieruchomość został wydane już pozwolenie na budowę. Proponowany podział przebiega wzdłuż ściany dzielącej budynek na dwa lokale mieszkalne.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX