Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 3 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w sytuacji, gdy zakupiono samochód, o którym mowa w art. 5a pkt 19a lit. f u.p.d.o.f. czyli tzw. samochód z kratką?

Zgodnie z art. 22k ust. 7 podatnicy mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, po spełnieniu określonych warunków (mały podatnik, środek trwały z odpowiedniej grupy KŚT).

Czy zakup samochodu, który nie jest traktowany jako osobowy mimo ładowności nieprzekraczającej 3,5 tony może zostać zamortyzowany jednorazowo w 100%?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?