Czy można dokonać amortyzacji samochodów ciężarowych wniesionych do spółki cywilnej do używania? - OpenLEX

Czy można dokonać amortyzacji samochodów ciężarowych wniesionych do spółki cywilnej do używania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 24 listopada 2018 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 3 kwietnia 2012 r.

PYTANIE

Podatnik w 2011 r. posiadał w środkach trwałych jeden samochód ciężarowy będący jego własnością, a z drugiego korzystał na podstawie umowy użyczenia. Z końcem grudnia zakończył działalność, a w styczniu 2012 r. rozpoczął działalność jako wspólnik spółki cywilnej wraz z osobą użyczającą wspomniany już drugi samochód ciężarowy. W umowie spółki cywilnej jest napisane, że osoba, która wcześniej użyczyła samochód dla jednoosobowej działalności podatnika, wnosi go do spółki cywilnej jako wkład niepieniężny do używania w celu realizacji działalności spółki. Podobnie podatnik wniósł swój samochód ciężarowy jako wkład do używania w celu realizacji działalności spółki. W spółce cywilnej jest także trzecia osoba, która wniosła tylko wkład pieniężny.

Czy w 2012 r. w spółce cywilnej należy kontynuować amortyzację samochodu ciężarowego będącego własnością podatnika?

Czy należy wprowadzić do środków trwałych drugi samochód ciężarowy, używany w zeszłym roku na podstawie umowy użyczenia w jednoosobowej działalności podatnika i dokonywać odpisów amortyzacyjnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?