Czy można dochodzić zwrotu wydatków poniesionych na usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania od zstępnych osoby korzystającej z... - OpenLEX

Czy można dochodzić zwrotu wydatków poniesionych na usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania od zstępnych osoby korzystającej z takiej formy pomocy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 21 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób i czy można dochodzić zwrotu wydatków poniesionych na usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania od zstępnych osoby korzystającej z takiej formy pomocy?

Osoba zamieszkuje sama, korzysta z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Pełny miesięczny koszt usługi to kwota 1100 zł, z czego klientka ponosi niepełną odpłatność za usługi w wysokości 275 zł miesięcznie - zgodnie z odpłatnością określoną w uchwale rady miasta. Różnicę między pełnym kosztem usługi a odpłatnością wpłacaną przez osobę, ponosi gmina.

W jaki sposób i czy można dochodzić od zstępnych partycypowania w opłatach za świadczone usługi opiekuńcze, tj. całkowitego lub częściowego opłacania kwoty różnicy, jaka powstaje między pełnym kosztem usługi, a opłatą świadczeniobiorcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX