Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2010 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2006 r.

PYTANIE

Jesteśmy spółką z o.o., która posiadamy samochód FIAT DUCATO z homologacją na samochód ciężarowy. Dane pojazdu to: rok produkcji 1999 r., masa własna pojazdu 1735 kg, dopuszczalna masa całkowita 3250 kg, ładowność 1750 kg, liczba miejsc siedzących 3. Samochód jest oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą trwałą. Pojazd należy do podrodzaju FURGON. Nie uzyskaliśmy zaświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w znowelizowanym art. 86 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. i od 22 sierpnia 2005 r. utraciliśmy prawo do odliczenia VAT naliczonego w cenie paliwa. Powyższe przepisy kwestionujemy jako niezgodne z art. 17 ust. 6 VI Dyrektywy i odliczamy VAT od paliwa w całości. Zgodnie z art. 86 u.p.t.u. w brzmieniu obowiązującym do 22 sierpnia 2005 r. nasz samochód spełniał wymogi, gdyż posiadał homologację na samochód ciężarowy i spełniał warunki z wzoru Lisaka. Zgodnie z art. 17 ust. 6 VI Dyrektywy państwa członkowskie upoważnione są do utrzymania wszelkich wyłączeń z prawa do odliczenia w dotychczasowych granicach, ale nie mogą tego upoważnienia - w zakresie wyłączeń z prawa do odliczenia VAT - rozszerzać bez konsultacji z Komitetem Europejskim. W naszym wypadku zapisy ustawy w sposób rozszerzający wyłączyły to prawo. Wydaje mi się, że polski rząd nie dostał zgody w rokowaniach przedakcesyjnych na stosowanie ograniczeń do odliczenia VAT w tym zakresie. Uważamy, że mamy szanse na korzystne rozstrzygnięcie w ewentualnym sporze z fiskusem. Zgodnie z orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 19 września 2006 r. w tej sprawie, uznano przedmiotowe przepisy za zgodne z ustawą z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - dalej Konstytucja, ale nie musi to oznaczać zgodności z prawem unijnym.

Czy możemy - łamiąc polskie przepisy - wygrać sprawę podobnie jak miało to miejsce w sprawie General Electric Polska (orzeczenie NSA Warszawa z dnia 12 października 2005 r. III SA/Wa 2219/05)?

Czy przedstawiona argumentacja jest słuszna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację