Czy można cofnąć oświadczenie woli podatnika w kwestii podpisania protokołu po kontroli podatkowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Po kontroli podatkowej, na etapie podpisania protokołu poproszono podatnika o oświadczenie, czy będzie się odwoływał. Podatnik oświadczył, że nie będzie.

Jakie to rodzi skutki prawne dla podatnika?

Czy można cofnąć to oświadczenie woli i w jakim trybie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX