Czy można być członkiem więcej niż jednej OSP?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 24 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W trzynastotysięcznej gminie jest 12 jednostek OSP w tym 3 w KSRG.

Czy dopuszczalna jest sytuacja, że 3 sąsiednie jednostki OSP, wobec braku wystarczającej do działań ratowniczych, obsady członków strażaków ochotników, zawarły porozumienie i przyjęły uchwałami do swoich OSP na członków, strażaków ratowników z objętych porozumieniem jednostek?

W ten sposób strażak X do ekwiwalentu za kolejne działania występuje w 3 różnych jednostkach OSP. Kolejna jednostka OSP wobec takich samych problemów przyjęła do swojego składu strażaków ratowników z sąsiedniej gminy, ze wsi oddalonej co najmniej kilkanaście kilometrów. Powoduje to fikcję w ewidencji, o której mowa w art. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, a także bezsensowne wydawanie środków publicznych na środki ochrony indywidualnej i umundurowanie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX