Czy można amortyzować według stawki 10% w skali roku w działalności gospodarczej męża część nieruchomości, która została przekazana na potrzeby prowadzonej przez niego działalności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 29 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów i rozlicza się w zakresie podatku dochodowego podatkiem liniowym, a także jest czynnym podatnikiem VAT. Jest w związku małżeńskim i między małżonkami istnieje ustrój wspólności majątkowej. Jako osoba fizyczna 06.09.2018 r. dokonał zakupu wraz z małżonką na podstawie aktu notarialnego działki gruntu wraz z postawioną na niej nieruchomością do majątku objętego ustawową wspólnością majątkową małżeńską istniejącą w ich małżeństwie za środki pochodzące z tego majątku. Zakupiona nieruchomość została wybudowana w 1970 r. Tego samego dnia, czyli 06.09.2018 r. małżonkowie zgodnie oświadczają, że przekazują część nieruchomości oraz gruntu działki na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej męża. Część przekazana na potrzeby działalności gospodarczej została wyceniona przez Rzeczoznawcę Majątkowego. W dniu 30.09.2018 r. została zawarta umowa najmu pomiędzy osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, do której została przekazana część nieruchomości oraz gruntu a spółką cywilną prowadzoną przez małżonkę przedsiębiorcy i jego matkę. Została ustalona kwota czynszu miesięcznego na poziomie 2600 zł netto, co miesiąc będzie wystawiana faktura za wynajem.

Czy można amortyzować według stawki 10% w skali roku w działalności gospodarczej męża część nieruchomości, która została przekazana na potrzeby prowadzonej przez niego działalności według kwoty ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego?

Czy możliwe jest wynajmowanie wprowadzonej do działalności gospodarczej części nieruchomości firmie, w której wspólniczką jest małżonka oraz matka przedsiębiorcy, jeśli małżonka jest współwłaścicielką tej nieruchomości?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access