Czy można amortyzować maszyny, które fizycznie znajdują się u kontrahenta?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 30 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nasza spółka matka chciała zakupić elementy do produkcji u dostawców zewnętrznych. Z racji tego, że dostawcy nie mieli przystosowanych maszyn/narzędzi do produkcji tych elementów to nasza spółka matka zakupiła te narzędzia i oddała im do użytku podpisując przy tym umowę, że mogą te narzędzia wykorzystywać tylko do produkcji elementów które są do niej sprzedawane. Po pewnym czasie produkcja wyrobów gotowych, na skład których wchodziły te elementy, została przeniesiona do naszego zakładu. Spółka matka chce nam więc sprzedać te narzędzia, które są u dostawców zewnętrznych i produkują elementy, które teraz my zakupujemy u tych dostawców. Otrzymamy więc fakturę za środki trwałe, które fizycznie pozostaną u jednostki zewnętrznej oraz podpiszemy z tymi dostawcami umowę, że nieodpłatnie użyczamy im te narzędzia, ale mogą produkować na nich elementy, które będą tylko nam sprzedawać.

Czy amortyzacja tych narzędzi może być traktowana jako koszt uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX