Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka akcyjna podpisała umowę na zaprojektowanie i utworzenie systemu informatycznego. Rozwój systemu będzie podzielony na etapy, w ramach których zostaną wdrożone poszczególne moduły. Strony oświadczają, że udzielenie licencji na oprogramowanie na rzecz klienta będzie następować z chwilą podpisania przez klienta protokołu odbioru ostatniego "kamienia milowego" danego etapu prac bez zastrzeżeń na warunkach przewidzianych w umowie licencyjnej (przedmiotem umowy licencyjnej jest udzielenie nabywcy niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej na osoby trzecie licencji na użytkowanie oprogramowania na polach eksploatacji określonych w umowie, licencja zostaje udzielona na okres 10 lat z opcją przedłużenia na kolejny 10letni okres, umowa licencyjna nie przenosi na nabywcę prawa własności oprogramowania).

Czy spółka może amortyzować każdy etap-moduł oddzielnie po podpisaniu protokołu odbioru?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?