Czy możliwe przeprowadzenie procedury wznowienia postępowania w oparciu przepis art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a. i uchylenie decyzji... - OpenLEX

Czy możliwe przeprowadzenie procedury wznowienia postępowania w oparciu przepis art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a. i uchylenie decyzji już uchylonej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 12 lipca 2021 r.
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2017 r.

PYTANIE

Strona złożyła 12.05.2016 r. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na jedno dziecko. W składzie rodziny osoba podała również pełnoletniego syna, który utracił dochód i pozostawał na utrzymaniu rodziny. W chwili składania wniosku o "500+" pełnoletni syn posiadał własne dziecko – urodzone 5.05.2016 r. (organ uzyskał powyższą informację dnia 21.06.2017r. ) Strona pobierała świadczenie wychowawcze w okresie od 1.04.2016 r. do 31.12.2016 r. Następnie, w styczniu 2017 r. decyzja przyznająca świadczenie została uchylona w związku ze zmianą organu właściwego.

Zgodnie z art. 145 §1 pkt 5 KPA zostanie wznowione postępowanie, czy zgodnie z art. 151 §1 pkt 2 można uchylić uchyloną już decyzję?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX