Czy możliwe jest złożenie sprawy do prokuratury o mobbing, pomimo upływu 2 lat, odkąd dyrektor przestał być dyrektorem? - OpenLEX

Czy możliwe jest złożenie sprawy do prokuratury o mobbing, pomimo upływu 2 lat, odkąd dyrektor przestał być dyrektorem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 10 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przez wiele lat dyrektor stosował mobbing wobec nauczycieli i pracowników obsługi. Obecnie nie jest dyrektorem. Pomimo tego ma możliwość i ją wykorzystuje do nękania szkoły i jej pracowników. Czy możliwe jest ewentualne złożenie sprawy do prokuratury o mobbing, pomimo upływu 2 lat (dyrektor przestał być dyrektorem 1 listopada 2016 r., ale pracował nadal w charakterze nauczyciela)? Czy przedawnia się możliwość założenia takiej sprawy? Nauczyciele chcą odnieść się do wydarzeń sprzed lat, oraz do lat od 1 listopada do końca roku 2016-2017. Zdarzenia o charakterze mobbingu oraz utrudniania pełnienia obowiązków, zdarzały się także w roku szkolnym 2017/2018. Obecne wydarzenia są bardzo stresujące i przeszkadzają w rzetelnym realizowaniu obowiązków. Podsumowując. Czy możemy zakładać taką sprawę, pomimo tego, że dyrektor już tu nie pracuje, ale mobbing trwa w innej postaci? Czy zdarzenia sprzed lat mają znaczenie i można je podnosić w sądzie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX