Czy możliwe jest zlikwidowanie technikum, w którym kształci się obecnie w zawodach technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej, dając możliwość kontynuowania nauki w technikum?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W przypadku likwidacji szkoły organ umożliwia uczniom naukę w szkolę tego samego typu, kształcącego w tym samym lub podobnym zawodzie. W j.s.t. funkcjonują dwa zespoły szkół, które organ zamierza połączyć w jeden zespół z siedzibą w jednym z budynków, którego zarządcą obecnie jest jeden z tych zespołów. Z uwagi, że w jednym i drugim zespole funkcjonuje technikum, organ zamierza jedno z techników zlikwidować. Co oznacza, że organ umożliwia naukę w szkole, kształcącą w tym samym lub podobnym zawodzie? Czy możliwe jest zlikwidowanie technikum, w którym kształci się obecnie w zawodach technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej, dając możliwość kontynuowania nauki w technikum, które obecnie kształci się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa? Czy możliwie jest zlikwidowanie technikum, w którym kształci się obecnie w zawodach technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej, dając możliwość kontynuowania nauki w technikum, które obecnie kształci w zawodach: technik usług fryzjerskich, technik przemysłu mody, technik fotografii i multimediów oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej? Które z powyższych wariantów jest zgodne z art. 89.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX