Czy możliwe jest zawarcie z innym szpitalem porozumienia w zakresie zapewnienia konsultacji specjalistycznej ginekologicznej z możliwością wykonania zabiegu, w sytuacjach nagłych ratujących życie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Twarowski Adam
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do SPZOZ-u trafiła pacjentka po wypadku w stanie zagrażającym życiu i trafiła na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, wymaga jednak pilnego zabiegu ginekologicznego. W strukturze szpitala wyodrębniony jest blok operacyjny, ale brak jest Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

Czy możliwe jest zawarcie z innym szpitalem (posiadającym w swojej strukturze oddział ginekologiczno - położniczy) porozumienia w zakresie możliwości zapewnienia konsultacji specjalistycznej ginekologicznej z możliwością wykonania zabiegu ginekologicznego w sytuacjach nagłych ratujących życie?

Jeżeli tak, to jaka jest podstawa prawna takiego porozumienia oraz jakie są prawne możliwości stosowania rozliczeń pomiędzy szpitalami?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX