Czy możliwe jest zawarcie umowy z wykonawcą przed upływem 10-dniowego terminu wskazanego w art. 94 ust.1 pkt 1 p.z.p.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Baranowska Agata
Odpowiedzi udzielono: 8 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamawiający może przed upływem terminu 10-dniowego z art. 94 ust.1 pkt 1 p.z.p. zawrzeć umowę z wykonawcą?

Przetarg unijny powyżej progów. Kilka pakietów, w każdym pakcie po kilka ofert. Nastąpiło zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert. Upłynął 10-dniowy termin na odwołanie dla wcześniejszego zawiadomienia o odrzuceniu ofert.

Jakie są sankcje dla zamawiającego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX