Czy możliwe jest zawarcie umowy o kredyt konsumencki w formie elektronicznej o ile niezwłocznie kredytodawca potwierdzi... - OpenLEX

Czy możliwe jest zawarcie umowy o kredyt konsumencki w formie elektronicznej o ile niezwłocznie kredytodawca potwierdzi konsumentowi jej warunki i dostarczy wzór zawartej umowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rogoń Dominika
Odpowiedzi udzielono: 12 lipca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy mając na uwadze art. 29 ust. 1 w zw. z art. 45 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim oraz art. 5 pkt 13 i art. 15 ust. 1 tej ustawy możliwe jest zawarcie umowy o kredyt konsumencki w formie elektronicznej o ile niezwłocznie kredytodawca potwierdzi konsumentowi jej warunki i dostarczy wzór zawartej umowy?

Umowa nie zostanie jednak podpisana przez konsumenta.

Naszym zdaniem, ponieważ ustawa dopuszcza istnienie umowy zawartej na odległość, możliwe jest jej zawarcie drogą elektroniczną i przekazanie konsumentowi w formie pisemnej (papierowej) wyłącznie potwierdzenia warunków umowy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX