Czy możliwe jest zawarcie porozumień określających warunki wykonywania prawa inwestora do wejścia na teren nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 16 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy możliwe jest zawarcie porozumień, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy z 24.07.2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 273) - dalej u.s.i.s.p., w sytuacji gdy inwestor pozyskał już w ramach decyzji lokalizacyjnej ograniczenie z art. 22 ust. 1 w zw. z art. 22a ust. 3 u.s.i.s.p. na działki gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami, gruntów stanowiących pas drogowy lub gruntów objętych obszarem kolejowym?

Czy inwestor może posiadać dwa tytuły do ww. nieruchomości - tj. pierwszy na podstawie art. 22 ust. 1 u.s.i.s.p. (przy spełnieniu warunków z art. 22a ust. 3 u.s.i.s.p.) oraz drugi następczy w ramach podpisanego porozumienia z art. 22a u.s.i.s.p. (podpisanego już po wcześniejszym pozyskaniu ograniczenia z art. 22 ust. 1 u.s.i.s.p.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX