Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 4 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamówienie publiczne na koszenie i usuwanie drzew i krzewów z zastosowaniem kryterium oceny ofert - 100% cena, przetarg powyżej progów unijnych. Dla uściślenia zaznaczę, że koszenie ma na celu wyłącznie ochronę siedlisk przyrodniczych. Celem koszenia nie jest pozyskanie siana (biomasy). Rolą wykonawcy jest oprócz wykonania zabiegu koszenia także zagospodarowanie lub utylizacja biomasy, która dla zamawiającego stanowi odpad.

Czy w postępowaniu jw. można zastosować do oceny ofert tylko jedno kryterium tj. cena - 100%?

Czy właściwe jest rozumowanie w takim przypadku, że niemożliwe jest określenie kosztów cyklu życia. W zasadzie nie mamy tutaj do czynienia z powstaniem żadnego materialnego produktu, w związku z czym nie można mówić o poszczególnych fazach istnienia produktu i kosztach z tym związanych (brak użytkowania produktu, czy jego utylizacji).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację