Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 29 października 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na dzień przyjęcia do użytkowania (faktycznego) spływa tylko część faktur dokumentujących koszty – środek trwały nie jest zakładany w systemie księgowym spółki do czasu ustalenia właściwej wartości początkowej. W związku czym w późniejszym terminie jest on formalnie ujawniany i amortyzacja biegnie od następnego miesiąca po ujawnieniu środka. Rozważana opcja: Spółka zakłada w systemie księgowym środek trwały na podstawie niekompletnych dokumentów (w związku z czym nie można wykluczać nawet wartości początkowej w wys. 1% realnej wartości nawet gdy jest to poniżej 3.500 PLN) i amortyzujemy od następnego miesiąca po oddaniu do użytkowania. Spływające później faktury dotyczące wytworzenia środka trwałego (tzn. usługi, materiały etc.) trudno byłoby zakwalifikować jako ulepszenie środków trwałych. W związku z czym logiczne byłoby powiększenie wartości początkowej środka trwałego.

Czy możliwe jest założenie ŚT na bazie części kosztów a następnie korygowanie wartości początkowej ŚT i korektę amortyzacji wstecz (tj. od pierwszej raty - przy czym nie można też wykluczyć przełomu lat, a więc również korekty zeznania poprzedniego roku)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?