Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Jakub
Odpowiedzi udzielono: 11 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Projekt budynku wielorodzinnego przewiduje kilkukondygnacyjny obiekt, w którym zaplanowano wysunięcie wyższych partii budynku przed elewację znajdującą się na przyziemiu. Decyzja o warunkach zabudowy przewiduję dla danej działki obowiązującą linie zabudowy. Projektant umiejscowił elewację przyziemia wzdłuż w/w linii, natomiast projektowane wysunięcia wykraczają za przedmiotową linię.

Czy możliwe jest wysunięcie kondygnacji budynku, znajdującej się na wyższych piętrach, przed obowiązującą linię zabudowy?

Czy w przypadku wysunięcia jednej z kondygnacji budynku w stosunku do kondygnacji niżej położonych, za elewację frontową budynku uważa się tą znajdującą się na wysuniętej części budynku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?