Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w 2015 roku przedłużył termin zwrotu podatku VAT dla Spółki do czasu zakończenia kontroli/postępowania prowadzonego przez Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego (dawniej Dyrektora UKS). Postanowienie nie było zaskarżone, jednakże po analizie orzecznictwa NSA z ostatnich lat, wywnioskować można, iż postanowienie było zbyt ogólne (nie zawierało między innymi określenia terminu tego przedłużenia) i nie powinno funkcjonować w obiegu prawnym. Naczelnik UCS nadal prowadzi swoje czynności (po uchyleniu już raz wydanej decyzji).

Czy możliwe jest wykluczenie postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu VAT z biegu prawnego? Jeśli tak, to w jakim trybie? Czy możliwe jest aktualnie żądanie wypłacenia podatku VAT przez US w związku z tak długim czasem trwania czynności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację