Czy możliwe jest wydzielenie udziału Skarbu Państwa ze wspólnoty gruntowej? - OpenLEX

Czy możliwe jest wydzielenie udziału Skarbu Państwa ze wspólnoty gruntowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w obecnym stanie prawnym możliwe jest wydzielenie udziału Skarbu Państwa ze wspólnoty gruntowej zgodnie z wnioskiem spółki?

Spółka dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi wystąpiła do wójta "o wydzielenie ze Wspólnoty Gruntowej Wsi ... udziału Skarbu Państwa poprzez wyodrębnienie ze wspólnoty działki gruntu, która stanowić będzie wyłączną własność Skarbu Państwa". To działanie ma pozwolić na "przekazanie własności tejże działki parkowi narodowemu na realizację celu publicznego jakim jest ochrona przyrody". Jako podstawę wystąpienia z wnioskiem przewodniczący wspólnoty przywołał w jego treści upoważnienie zawarte w Uchwale Ogólnego Zebrania Członków Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi oraz art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX