Czy możliwe jest wydanie decyzji, która pozwalałaby na usytuowanie obiektów kontenerowych pełniących funkcję usługową? - OpenLEX

Czy możliwe jest wydanie decyzji, która pozwalałaby na usytuowanie obiektów kontenerowych pełniących funkcję usługową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przebudowa zabytkowego dworca kolejowego wymaga długotrwałego wyłączenia obiektu z eksploatacji. W celu zapewnienia nieprzerwanej obsługi pasażerów inwestor zamierza na czas przebudowy usytuować tymczasowe kontenerowe obiekty, które przejma obsługę pasażerów do zakończenia robót budowlanych. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie zawiera zapisów dotyczących obiektów tymczasowych, a ustalenia dla jednostki planistycznej, na której zlokalizowany jest dworzec przewidują jedynie działania dotyczące istniejącego obiektu bez możliwości rozbudowy czy też sytuowania nowych budynków.

Czy w opisanej sytuacji możliwe jest wydanie decyzji, która pozwalałaby na usytuowanie obiektów kontenerowych pełniących funkcję usługową (kasy biletowe, poczekalnia itp.), które zostałyby usunięte przed rozpoczęciem użytkowania przebudowywanego dworca kolejowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX