Czy możliwe jest wejście terapeuty w sytuacji nieobecności nauczyciela prowadzącego obowiązkowe zajęcia edukacyjne do klasy i... - OpenLEX

Czy możliwe jest wejście terapeuty w sytuacji nieobecności nauczyciela prowadzącego obowiązkowe zajęcia edukacyjne do klasy i odbycie dodatkowych zajęć specjalistycznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od dnia 01.03.2022 r. szkoły mogą organizować dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej finansowane przez MEiN. Szkoła do prowadzenia zajęć planuje zatrudnienie terapeuty. Szkoła planuje ustalić harmonogram zajęć specjalistycznych z poradni psychologiczno-pedagogicznej, jednak optymalnym rozwiązaniem byłoby również wchodzenie terapeuty do klas w sytuacji nieobecności danego nauczyciela i realizacja wówczas zajęć specjalistycznych. Jednak terminologia zajęć: "zajęcia dodatkowe" sugeruje, że zajęcia powinny odbywać się zgodnie z ustalonym harmonogramem w czasie po zakończeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub przed ich rozpoczęciem. Czy zatem możliwe jest wejście terapeuty w sytuacji nieobecności nauczyciela prowadzącego obowiązkowe zajęcia edukacyjne do klasy i odbycie dodatkowych zajęć specjalistycznych? Jak należało by wówczas uzupełnić dokumentację przebiegu nauczania? Nie będzie to bowiem zastępstwo płatne a forma zajęć zorganizowanych z zastrzeżeniem, że prowadzona nie przez nauczyciela szkoły, ale dodatkowo zatrudnionego pracownika - terapeutę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX