Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 8 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład posiada instalację, dla której potrzebne jest uzyskanie nowego pozwolenia emisyjnego. Instalacja stanowi własność danego zakładu. Zakład zaczerpnął kredyt w wyniku czego, część działek, na których znajduje się instalacja i zabudowa zakładowa, stanowi obecnie własność firmy leasingowej.

Czy w danym przypadku możliwe jest uzyskanie nowego pozwolenia emisyjnego na całą instalację?

Jakie dokumenty należałoby załączyć do wniosku o pozwolenie – czy wystarczy oświadczenie prowadzącego instalację, że stanowi ona własność zakładu i wyciąg z ksiąg wieczystych potwierdzający własność firmy leasingowej?

Co w przypadku wykonywania modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu – czy obszar znajdujący się we własności firmy leasingowej należy wykluczyć z obszaru należącego do zakładu, mimo tego, iż znajdują się na nim emitory uwalniające zanieczyszczenia do atmosfery?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?