Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. Czy w sytuacji, jeżeli strona donosi nam jakiś dokument z sądu, np. wyrok, protokół ugody czy postanowienie z oryginalnymi czerwonymi pieczątkami, jednak jest tam również pieczątka o treści "na oryginale właściwe podpisy za zgodność z oryginałem i podpis, np. kierownika sekretariatu", to możemy ten dokument traktować jako oryginał?

Czyli robiąc z tego kserokopię i dołączając do swojej dokumentacji możemy uwierzytelnić i przybić pieczątkę potwierdzającą zgodność z oryginałem?

2. Czy dopuszczalne jest uwierzytelnienie dokumentu "powtórnie"?

To jest widzimy oryginał, robimy kserokopię do naszej dokumentacji, uwierzytelniamy i po jakimś czasie okazuje się, że kopię dokumentacji przekazujemy, np. do wojewody. To czy w tej sytuacji możemy ten uwierzytelniony dokument skopiować i ponownie uwierzytelnić (po prostu na kopii z kopii przybić, że jest to zgodne z oryginałem)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?