Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor jest właścicielem trzech sąsiadujących działek tworzących jeden teren inwestycji. Każda z działek znajduje się w innym planie miejscowym. Funkcja każdej działki jest analogiczna i zdefiniowana jako usługi i produkcja nieuciążliwa. Zapisy tych trzech planów nie są sprzeczne ze sobą. Nie określono w nich linii zabudowy wzdłuż granic pomiędzy działkami.

Czy możliwe jest usytuowanie budynku na środku granicy, tak że część budynku jest na jednej działce, a część na drugiej?

Bilansowanie wymagań szczegółowych zawartych w kartach terenu (dopuszczalna powierzchnia zabudowy, minimalna powierzchnia zieleni, ilość miejsc postojowych itp.) będzie spełnione dla każdej działki osobno.

Czy możliwe jest scalenie tych trzech działek?

Czy możliwy jest późniejszy podział tak powstałej działki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?