Czy możliwe jest ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w sytuacji, gdy dziecko legitymujące się orzeczeniem o... - OpenLEX

Czy możliwe jest ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w sytuacji, gdy dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności pozostaje pod opieką kuzynki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Matka dziecka żyje i ma ograniczoną ładzę rodzicielską, natomiast ojciec dziecka pozostaje nieznany.

Czy możliwe jest ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w sytuacji, gdy dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności pozostaje pod opieką kuzynki swojej matki zgodnie z orzeczeniem sądu, w którym w osobie kuzynki matki ustanowiono opiekuna prawnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX