Czy możliwe jest ustalenie kwoty środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia na poziomie innym niż szacunkowa wartość zamówienia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kurowska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (dotyczy zakupu autobusów niskoemisyjnych). Przetarg został unieważniony zgodnie z art. 255 pkt 2 PZP. Inwestor ponownie oszacował wartość zamówienia. Wartość ta jest dużo większa niż w postępowaniu pierwotnym. Inwestor nie ma zabezpieczonych środków w danej wysokości.

Czy przy ponownym ogłoszeniu inwestor musi mieć zabezpieczone środki na zakup autobusów?

Zadanie WPF.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX