Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 28 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Powiat udziela dotacji celowej Spółkom Wodnym na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (art. 443 ust. 2 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310) – dalej pr.wod.), które znajdują się tylko i wyłącznie przy drogach powiatowych.

Czy biorąc pod uwagę ustawę prawo wodne a także zadania przydzielone Powiatowi możliwe jest udzielenie dotacji na utrzymanie urządzeń np. rowów znajdujących się nie tylko przy drogach powiatowych ale również przy drogach np. gminnych, wojewódzkich?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?