Czy możliwe jest skrócenie okresu wypowiedzenia nauczyciela mianowanego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2005 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zmiany organizacyjne w szkole spowodowane zmniejszeniem liczby oddziałów uniemożliwiają zatrudnienie nauczyciela mianowanego.

Niemożliwe jest rozwiązanie stosunku pracy po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu, ponieważ nauczyciel do końca maja przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Czy można skrócić okres wypowiedzenia?(art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN)?

Jeżeli tak, czy można je wręczyć przed zakończeniem roku szkolnego (np. 8 czerwca)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX