Czy możliwe jest rozłożenie na raty kwoty pożyczki udzielonej w ramach pomocy indywidualnej, a dotychczas niespłaconej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimkiewicz Luiza
Odpowiedzi udzielono: 21 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pomoc indywidualna może być udzielana jako pomoc bezzwrotna lub jako nieoprocentowana pożyczka, która może być częściowo lub całkowicie umorzona w przypadku, gdy wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem.

Co w sytuacji, gdy pożyczka została częściowo umorzona, a pozostałą część pracownik spłaca bo tej części pożyczki nie wykorzystał?

Przykład: pracodawca udzielił pożyczki w kwocie 20000 zł , pracownik dostarczył fakturę vat na 15000 zł, pozostałe 5000 zł zamierza spłacać w ratach.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX