Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 30 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Bis" podjęło w dniu 27 czerwca 2020 r. uchwałę, w której postanowiło: 1. "Przejmuje się ogół praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Stowarzyszenia "Krzak"; 2. "W zakresie przejęcia określonego w pkt 1 przejmuje się zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej niezbędnych i przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej PZPN". Stowarzyszenie Bis zostało zarejestrowane w KRS w dniu 25 czerwca 2020 r.

Czy uwzględniając ww. uchwałę Stowarzyszenie "Bis" będzie mogło zaliczyć w koszty podatkowe poniesione wydatki na spłatę zobowiązań Stowarzyszenia "Krzak"?

Zobowiązania dotyczą zakupu strojów dla piłkarzy, ekwiwalent dla piłkarzy za korzystanie z własnego samochodu na dojazdy na treningi piłkarzy, faktury za transport piłkarzy na mecz, opłaty administracyjne, Zobowiązania powstały na podstawie faktur i innych dokumentów wystawionych na Stowarzyszenie "Krzak" w okresie marzec - maj 2020 r., a zostały uregulowane przez Stowarzyszenie Bis w sierpniu 2020 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?