Czy możliwe jest przyznanie zasiłku stałego z urzędu, czy należy złożyć wniosek?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan X złożył wniosek o przyznanie pomocy finansowej w formie zasiłku celowego na zakup węgla. Wniosek został złożony w październiku. Jedynym źródłem dochodu Pana X jest renta inwalidzka w wysokości 669,84 zł. Zasiłek celowy został przyznany.

Czy w zaistniałej sytuacji, GOPS rozważa przyznanie zasiłku stałego z urzędu, czy klient powinien złożyć wniosek o taką pomoc?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX