Czy możliwe jest przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego osobie zakwalifikowanej do pierwszej grupy inwalidzkiej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2019 r.

PYTANIE

Osoba była pracownikiem służby więziennej i uzyskała orzeczenie wystawione przez Mazowiecką Rejonową Komisję Lekarską podległą ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych, zgodnie z którym został zakwalifikowany do pierwszej grupy inwalidzkiej, termin badania kontrolnego przypada na maj 2022 r., a komisja dokonała badania lekarskiego na podstawie skierowania z dnia 08.03.2019 r.

Czy takie orzeczenie można traktować na równi z orzeczeniem wydawanym przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności i orzeczeniem ZUS?

Czy można na podstawie takiego orzeczenia przyznać zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne z tytułu sprawowania opieki nad tą osobą przez małżonka, jeśli są spełnione pozostałe przesłanki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX