Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 13 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy ojciec dziecka rolnik jest uprawniony do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego na córkę, posiada wymagane orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami (wniosek z dnia 10-07-2018 r. / komisja 01-08-2018 r. / do 31-08-2021 r.). Wniosek w GOPS o świadczenie pielęgnacyjne złożył 01-10-2018 r., nie pracuje zawodowo, posiada na terenie naszej gminy gospodarstwo rolne o powierzchni 1,50 ha przeliczeniowych - złożył oświadczenie, że zaprzestał prowadzenia gospodarstwa rolnego od 01-10-2018 r. Ponadto na podstawie zaświadczenia z Biura ARiMR jest producentem rolnym zarejestrowanym w ewidencji producentów. Rolnik składał wniosek o przyznanie płatności na 2017 r., w którym wnioskował o przyznanie płatności:

a) w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,

b) dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW).

Z tytułu złożonego wniosku o przyznanie płatności na 2017 r. otrzymał następujące płatności do zadeklarowanej powierzchni 2,98 ha:

a) jednolita płatność obszarowa w wysokości 1375,42 zł,

b) płatność za zazielenienie w wysokości 923,11 zł,

c) płatność dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) w wysokości 786,72 zł.

Rolnik złożył w dniu 14-03-2018 r. wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) na rok 2018 do zadeklarowanej powierzchni 2,98 ha - przewidywana wypłata zaliczek dla płatności za 2018 r. nastąpi po 16 października 2018 r. Nie przysługują mu inne świadczenia pieniężne z innych form dofinansowania od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?